ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์
 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB (gif, jpeg, png, jpg, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, txt, csv)
การตั้งชื่อไฟล์ควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขเท่านั้น อาจใช้ "_" เพื่อคั่นคำได้ แต่ไม่ควรเคาะช่องว่าง หรือใช้อักขระพิเศษ เช่น ~,#,%,&,*,{ ,},\,:,<, >,?,/,+,|,"
 
หมู่ที่
ถนน
การทำงานปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ผลการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ ประเทศ
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีโดยใช้โปรแกรม chrome และ firefox ท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม chrome และ firefox ได้โดยคลิกที่ลิงค์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร
ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Email : nvi@nvi.mail.go.th | Telephone: 02-580-9729-31 | Fax: 02-580-9732 | Website: http://www.nvi.go.th/